Kontakt

Den Nationella Utvecklingskonferensen är framskjuten på grund av regionernas och kommunernas intensiva krisarbete med covid19 - corona.

Har du frågor om den konferens som skulle ägt rum den
3-4 november 2020 eller fördagen som planerades till den
2 november, kontakta gärna oss;

Projektledare Pia Lindberg eller administratör via utvecklingskonferens.2020@skr.se.