Information om Nationella Utvecklingskonferensen

SKR har beslutat att utvecklingskonferensen skjuts på framtiden.

Spridningen av covid -19, orsakat av coronaviruset, ställer vårt samhälle inför enorma utmaningar. Inom vård och omsorg pågår intensivt arbete med att förhindra smittspridning och klara uppdragen under mycket utmanande omständigheter.

Regeringen beslutade i mars att allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 500 deltagare inte är tillåtna i Sverige tillsvidare. Efter det har också beslut fattats och rekommendationer givits angående begränsning av resor, både inom och utanför Sverige.

SKRs bedömning är att det i detta läge inte är rätt att lansera en ny, samlande arena med många deltagare ur vård och omsorg.
Regioner och kommuner har fullt fokus på att klara utmaningarna och vi på SKR gör allt för att stötta våra medlemmar i det arbetet.

Syftet med utvecklingskonferensen är också för viktigt för att inte ges rätt förutsättningar första gången vi ska genomföra den. Det visas även genom att intresset fram till nu har varit mycket stort, vi har till exempel fått in över 400 abstracts.

Med anledning av ovanstående så har SKR beslutat följande:

  • Nationella Utvecklingskonferensen äger inte rum den 3-4 november 2020, utan skjuts på framtiden. Nya datum beslutas när krisen kopplad till corona är över.
  • Samtliga inkomna programförslag och abstracts dokumenteras. De kommer med i planeringen och ny kontakt tas med avsändarna när nya datum är beslutade.