Framskjuten:
Nationell utvecklingskonferens 2020 - Vård Hälsa Omsorg

Den planerade nationella utvecklingskonferensen ska vända sig till alla med intresse för att utveckla den framtida välfärden och skapa en hälsa för alla.

Spridningen av covid -19, orsakat av coronaviruset gör dock att SKRs medlemmar, i synnerhet inom vård och omsorg, är extremt tungt belastade med att klara sina uppdrag under mycket utmanande omständigheter.

Med respekt för våra medlemmars nuvarande, och troligen långdragna, situation som kräver fullt fokus på arbetet med corona, har SKR beslutat att den Nationella Utvecklingskonferensen Hälsa, Vård, Omsorg skjuts på framtiden.