Anmäl dig till Agenda för integration

Konferensen anordnas digitalt.

Kostnad

1 950 kronor exklusive moms.

Fakturan skickas efter konferensen. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig vid anmälan.