Tillgänglig vård och omsorg

Tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsindikatorerna inom vård och omsorg. Det handlar om möjlighet att få tillgång till det stöd som behövs när det behövs, till exempel tillgång till information och kontakt, rätt bedömning och insats i rätt tid och en plan för fortsatta åtgärder.

Fördröjningar i vård och omsorg kan påverka patientsäkerheten, tilliten och tryggheten för den enskilde, likaväl som vi vet att mer vård och omsorg inte alltid är bättre – överanvändning av kan i värsta fall ge sämre utfall för individen och systemet. Kan digitala tjänster, nya metoder och arbetssätt effektivisera processer med utgångspunkt i vad som är viktigt för individen?

Bidra med exempel

Exempel i detta tema bör innehålla hur ni skapat resurseffektiva processer med hög tillgänglighet till bedömning, stöd, åtgärder och insatser för patienter och brukare, genom nya arbetssätt och metoder men också om evidens och forskning inom området.

Seminarium eller föreläsning

Konferensen vill ge ny kunskap och exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill höra om era exempel och erfarenheter, i ett seminarium eller som en del av ett seminarium.

Lämna din anmälan senast 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt förslag kommer med i programmet.

Anmäl förslag till seminarium

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER