Patientsäkerhet

En av de största utmaningarna inom den globala kvalitetsrörelsen är att minska skada och lidande på grund av fel och misstag inom vård och omsorg.

Några av förutsättningar för att möjliggöra en säker hälso- och sjukvård och socialtjänst är att engagera alla nivåer i det systematiska förbättringsarbetet, bygga långsiktiga strukturer som stödjer processer med bättre resultat, arbeta kunskapsbaserat och patientfokuserat.

Bidra med exempel

Här välkomnas exempel på innovativa sätt att arbeta med patientsäkerheten i verksamheterna, mellan vårdtillfällen och i patienters och brukares övergångar mellan vårdformer, hur resultaten kan förbättras genom användning av ny teknik, patientsäkra processer och hur ni arbetar lärande för att fel och misstag inte ska ske.

Vi ser gärna exempel på hur ni lyckats förbättra kvaliteten med goda resultat på systemnivå och hur ni metodiskt gått till väga men också om evidens och forskning inom området.

Seminarium eller föreläsning

Konferensen vill ge ny kunskap och exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill höra om era exempel och erfarenheter, i ett seminarium eller som en del av ett seminarium.

Lämna din anmälan senast 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt förslag kommer med i programmet.

Anmäl förslag till seminarium

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER