Omställningen till god och nära vård och omsorg

Tack vare en sjukvård i världsklass lever många länge och behöver stöd i vardagen eller behandling för sjukdomar. Detta ställer nya krav på vård och omsorg.

I framtidens vård och omsorg flyttas fokus från sjukdomar och institutioner till ett hälso- och sjukvårdssystem som är designat för människor. Där vårdens tjänster ger stöd till ett gott liv med god hälsa och där egenvården är den närmsta vården. Det innebär ett nytt arbetssätt där kärnan är en vård som utgår från individens behov och förutsättningar i ett mycket nära samarbete mellan sjukhus, primärvård, omsorg och socialtjänst. Ledarskapet är centralt för att lyckas, digitalisering och innovationer är viktiga redskap.

Bidra med exempel

Exempel här kan handla om att främja och förebygga hälsa, om att utgå från invånarnas behov och ta med dem i förbättringsarbetet, att samverka över organisationsgränser och använda digitalisering, innovationer och nya arbetssätt för att skapa trygg, tillgänglig och säker vård och omsorg. Det kan också handla om hur man leder, styr och samverkar, följer upp och analyserar utfallen, eller om evidens och forskning inom området.

Seminarium eller föreläsning

Konferensen vill ge ny kunskap och exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill höra om era exempel och erfarenheter, i ett seminarium eller som en del av ett seminarium.

Lämna din anmälan senast 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt förslag kommer med i programmet.

Anmäl förslag till seminarium

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER