Leda förändring

För att leda vården och omsorgen framåt behövs uthålligt och modigt förändringsledarskap.

  • Vad är ett modigt ledarskap?
  • Hur driver och leder man utveckling i ett komplext system?
  • Vad behöver chefer och ledare som ska leda förändring och förbättring?
  • Hur leder man i en ständigt föränderlig värld?
  • Hur utvecklar jag mitt eget ledarskap och vilka metoder och verktyg är framgångsrika?
  • Hur gör andra?

Bidra med exempel

Exempel här kan handla om bra verktyg i ledarens verktygslåda, som förändringspsykologi, förändringsmetoder och teorier, kommunikation, uppföljnings- och analysredskap och vikten av team och nätverk som stöd för utvecklingen, men också om evidens och forskning inom området.

Workshop eller föreläsning

Konferensen vill ge möjlighet att lära tillsammans och att ta del av ny kunskap och goda exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill ta del av dina exempel och erfarenheter, i en workshop, en föreläsning eller poster.

Lämna ditt bidrag senast den 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt bidrag kommer med i programmet.

Anmäl bidrag till workshop 3-4 november

Anmäl bidrag till föreläsning 3-4 november

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER