Kunskapsstyrning för jämlik och evidensbaserad vård och omsorg

Det pågår en förbättringsresa! Regioner och kommuner kraftsamlar och samarbetar lokalt, regionalt och nationellt för målet en jämlik och effektiv sjukvård och omsorg, av hög kvalitet.

Vi behöver säkerställa att bästa tillgängliga kunskap finns att tillgå till dem som behöver den, när de behöver den. Kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten handlar om att utveckla, sprida och använda den bästa tillgängliga kunskap som finns i varje möte. För att det ska vara möjligt behövs ett system som klarar att omsätta ny kunskap snabbt och att ny kunskap genereras och systematiseras.

Hur kunskapen används och dess effekter följs upp och analyseras både på individnivå och på gruppnivå, där kvalitetsregistren är en viktig del.

Bidra med exempel

Här tar vi gärna emot exempel på hur ni jobbar nationellt, regionalt och lokalt för att sprida och använda bästa kunskap, hur ni lyckats identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten/brukaren i vardagen, hur ni samarbetar regioner och kommuner emellan, hur ni jobbar med stöd till ledarskapet, uppföljning och analys samt med verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Workshop eller föreläsning

Konferensen vill ge möjlighet att lära tillsammans och att ta del av ny kunskap och goda exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill ta del av dina exempel och erfarenheter, i en workshop, en föreläsning eller poster.

Lämna ditt bidrag senast den 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt bidrag kommer med i programmet.

Anmäl bidrag till workshop 3-4 november

Anmäl bidrag till föreläsning 3-4 november

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER