Kompetensförsörjning

En av de stora utmaningarna för att klara framtidens välfärd är att hitta lösningar på kompetensförsörjningen.

  • Hur kan vi samverka internt, mellan huvudmän och med våra patienter, brukare och närstående på nya sätt för att skapa möjlighet att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst med rådande eller färre resurser?
  • Finns innovativa lösningar och digitala hjälpmedel som kan stödja utvecklingen för effektiv resursanvändning?
  • Hur vill framtidens medarbetare och våra studenter att det ska se ut?
  • Vilka arbetssätt behöver vi utveckla för att jobba smartare?
  • Hur skapar vi attraktion till vård- och omsorgsyrken?

Workshop eller föreläsning

Konferensen vill ge möjlighet att lära tillsammans och att ta del av ny kunskap och goda exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill ta del av dina exempel och erfarenheter, i en workshop, en föreläsning eller poster.

Lämna ditt bidrag senast den 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt bidrag kommer med i programmet.

Anmäl bidrag till workshop 3-4 november

Anmäl bidrag till föreläsning 3-4 november

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER