Kompetensförsörjning

En av de stora utmaningarna för att klara framtidens välfärd är att hitta lösningar på kompetensförsörjningen.

  • Hur kan vi samverka internt, mellan huvudmän och med våra patienter, brukare och närstående på nya sätt för att skapa möjlighet att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst med rådande eller färre resurser?
  • Finns innovativa lösningar och digitala hjälpmedel som kan stödja utvecklingen för effektiv resursanvändning?
  • Hur vill framtidens medarbetare och våra studenter att det ska se ut?
  • Vilka arbetssätt behöver vi utveckla för att jobba smartare?
  • Hur skapar vi attraktion till vård- och omsorgsyrken?

Seminarium eller föreläsning

Konferensen vill ge ny kunskap och exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill höra om era exempel och erfarenheter, i ett seminarium eller som en del av ett seminarium.

Lämna din anmälan senast 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt förslag kommer med i programmet.

Anmäl förslag till seminarium

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER