Hälsa som strategi

För att åstadkomma världens bästa hälsa hos befolkningen behöver vi verka för hälsa och välmående lika väl som att förebygga ohälsa och sjukdom samt säkerställa att alla har en jämlik tillgång till stöd, vård och omsorg vid behov.

Bidra med exempel

Här ser vi gärna exempel på innovativa ansatser för att förbättra hälsan hos befolkningen på grupp- eller individnivå. Det kan handla om främjande och förebyggande hälsa, jämlik hälsa, psykisk hälsa, om att utgå från invånarnas behov och ta med dem i förbättringsarbetet, att använda digitalisering, innovationer och nya arbetssätt. Det kan även handla om sätt att samverka, leda och följa upp utvecklingen mot bättre hälsa men också om evidens och forskning inom området.

Seminarium eller föreläsning

Konferensen vill ge ny kunskap och exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill höra om era exempel och erfarenheter, i ett seminarium eller som en del av ett seminarium.

Lämna din anmälan senast 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt förslag kommer med i programmet.

Anmäl förslag till seminarium

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER