Bidra till konferensens program

Varmt välkommen att bidra till att göra utvecklingskonferensen 2020 till århundradets bästa konferens i svensk hälsa, vård och omsorg!

Vi vänder oss till alla med intresse av att göra den framtida välfärden möjlig på bästa sätt. Du kan bidra till programmet med en workshop, en föreläsning eller en poster.

Målet för kommuner och regioner är att erbjuda en säker, jämlik, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv vård och omsorg där invånarnas behov är utgångspunkten. För att bibehålla och förbättra kvalitet krävs det att vi arbetar klokare, effektivare och har välfungerande samarbeten mellan regioner, kommuner och invånare.

Konferensens teman utgår från de utmaningar hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika verksamhetsområden står inför för att kunna leverera välfärdstjänster även i framtiden. Det handlar om att hantera demografin och dess inverkan på kompetensförsörjningen, omställningen till en mer nära vård, utveckling för kunskapsstyrning och att fortsatt kunna leva upp till en säker och tillgänglig vård och omsorg.

Bidra till workshop, föreläsning eller posters

Konferensen vill ge ny kunskap och exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill höra om dina exempel och erfarenheter, i en workshop eller en föreläsning.

Lämna din anmälan senast 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt förslag kommer med i programmet.

Anmäl bidrag till workshop 3-4 november

Anmäl bidrag till föreläsning 3-4 november

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

Förslag till posters

Konferensens teman