Projektledning

Den nationella utvecklingskonferensen Vård Hälsa Omsorg arrangeras på initiativ av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I programgruppen finns representanter för kommuner och regioner.

Projektledare

Projektledare är Pia Lindberg, SKR.

Programgrupp

Programgruppen ansvarar för att ta fram programmet för konferensen. Programmet kommer tidigast att vara klart under mars 2020. Det bygger till stor del på bidrag från verksamheter i kommuner och regioner, antingen som seminarier, föreläsningar eller i form av en poster.

BIDRA TILL PROGRAMMET

Programgruppens ordförande är Göran Henriks, utvecklingsdirektör och chef för Qulturum, centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård, Region Jönköpings län. Övriga ledamöter är

 • Margareta Albinsson, Region Skåne
 • Jesper Ekberg, SKL/Qulturum, Region Jönköpings län
 • Anette Falkenroth, Västra Götalandsregionen
 • Ingeborg Franzén, Region Kronoberg
 • Mikaela Javinger, patient
 • Kerstin Hinz, Västra Götalandsregionen
 • Sofia Kialt, Region Stockholm
 • Susanna Lagersten, Region Stockholm
 • Karl Landergren, Region Kalmar län
 • Cristin Lind, konsult patientmedverkan
 • Lotta Lindqvist, Region Östergötland
 • Maria Lindqvist, patient
 • Maria Ljung, Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Ylva Nilsagård, Region Örebro län
 • Sara Ryman, patient
 • Helene Sandqvist, Skövde kommun
 • Lena Sjöström, Vänersborgs kommun
 • Jesper Stenberg, Region Skåne
 • Marie Blom Niklasson, SKR
 • Pia Lindberg, SKR