Bättre för dem vi är till för

Kom och var med och bidra till att göra det bättre för dem vi är till för – invånare, patienter och brukare. Det är uppmaningen från Helene Sandqvist, utvecklingschef inom socialtjänsten i Skövde kommun och ledamot i programgruppen.