Arrangera ett eget möte 2 november

Den 2 november 2020 är en så kallad fördag till konferensdagarna 3-4 november. Då finns möjlighet att arrangera egna möten, som knyter an till konferensens teman.

Det kan till exempel handla om att samla ett nätverk eller att arbeta med en viss fråga, och där deltagarna sedan har nytta av att också vara med på huvudkonferensen. För ytterligare information, kontakta projektledningen.