Därför är patientmedverkan viktig

En viktig del av Nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg är medverkan från patienter och anhöriga.

– Vi har mycket kunskap som kan användas i utvecklingen, säger Elin Salmiranta, som är anhörig och patientrepresentant i programgruppen.