Peter Mannerhagen

Peter Mannerhagen håller tillsammans med Louise Callenberg, Sveriges Kommuner och Landsting och Mikael Österlund, eSam i seminariet Principer för digital samverkan.

Peter Mannerhagen talar på Offentliga Rummet

När en hel offentlig sektor står inför utmaningen att bli mer digital, så är det klokt om inte varje enskild kommun behöver uppfinna hjulet. Därför finns Svenskt ramverk för digital samverkan, som hjälper kommuner och organisationer med ett gemensamt arkitekturramverk för digitalisering.

– Det handlar om att inom ett givet sammanhang placera ett antal regler, instruktioner och hjälpmedel för att kunna utveckla sin verksamhet klokt och likartarat med grannkommuner och regioner, så att inte alla gör på olika sätt, säger Peter Mannerhagen från Inera.

Vem passar seminariet för?

– Vem som helst kan komma, de som har störst nytta av att komma är de som jobbar med utveckling av verksamhet. Man får med sig en vetskap om att det finns en nationell inriktning och praktiska stöd man kan använda sig av i utvecklingen av den egna verksamheten.

Kan du ge exempel på hur en organisation eller kommun kan använda sig av Principer för digital samverkan?

– Ett konkret exempel på något som oftast brukar vara ett problem i vardagen, är att om jag som invånare har lämnat uppgifter till en myndighet. Sen kanske jag behöver göra något annat med en annan myndighet - då vill jag att de ska känna till var jag har varit innan och fått stöd, och nu är jag här och ska få det här stödet. Som i en kommun, när du har inskolning med första barnet lämnar du dina kontaktuppgifter. Sen har du inskolning med ditt andra barn, på samma dagis men kanske en annan avdelning. Då får du lämna dina kontaktuppgifter igen.– Om man istället säkerställer att alla som du har kontakt med i offentlig sektor kan få ta del av dina kontaktuppgifter, så kommer de kunna se det de behöver se för sin myndighetsutövning, avseende dig och din familjs historik. Det har de inte i dag.

Varför tycker du att det här är viktigt?

– För att du som invånare ska kunna få likvärdig vård, omsorg, stöd och hjälp oavsett var du bor. Det är viktigt för att vi kan genomföra förändringar på ett snabbare och billigare sätt. Om vi kan försöka få folk att ställa fötterna i samma riktning innan de börjar gå, så är det större sannolikhet att vi jobbar mot samma mål.
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle