Louise Callenberg

Louise Callenberg är sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Louise Callenberg talar på Offentliga Rummet

Fotocredd till Kyllerphoto

- Digitalisering handlar i grunden om människor och organisationer som förändrar sina beteenden tillsammans med teknik. Det kräver samarbeten, smart samverkan och innovationsprocesser, säger Louise Callenberg.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle