Lena Stridsman

Lena Stridsman har över 30 års erfarenhet av arbete med kundnära lösningar inom ABB.

Hon har varit marknadschef för ABB:s affärsenhet Control Technologies i norra Europa och har haft flera olika roller inom marknad och försäljning på affärsområdet ABB Industrial Automation.

2017 utnämndes Lena Stridsman till Digital Lead för ABB Sverige och är nu ansvarig för att driva och utveckla ABB:s digitala lösningar inom ramen för ABB Ability.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle