Klara Palmberg Broryd

Klara Palmberg Broryd talar på Offentliga Rummet

Dagens välfärdsutmaningar kräver samspel, mellan kommuner, regioner och andra aktörer. När många professioner ska samspela kan utvecklingsarbetet bli komplext. Klara Palmberg Broryd delar med sig av kunskap och angreppssätt på seminariet Att leda och driva utveckling i komplexitet.

- Det finns i dag en tilltagande användning av ordet komplexitet, det kan vara något man skyller på, eller förklarar med, att frågor är svåra för att de är så komplexa. En kärnkompetens i dag för att leda och driva utveckling är att kunna skilja på vad som är och inte är komplext. Man behöver olika angreppssätt och verktyg i frågor som är enkla men komplicerade och frågor som är komplexa, säger Klara Palmberg Broryd.

Klara Palmberg Broryd är civilingenjör och teknologie doktor i kvalitetsteknik och skrev sin avhandling om att leda och driva utveckling i komplexitet. Hon är i dag biträdande stadsdirektör i Nacka kommun.

– Jag kommer i mitt seminarium att ge exempel på frågor och utmaningar som har varit komplexa och hur vi har angripit dem. Det handlar ofta om där vi har varit många professioner och respektive profession har sin verktygslåda och världsåskådning.

Hon menar att komplexa frågor ställer krav på ett annat ledarskap än vad många chefer har fått lära sig.

– Välfärdsutmaningar som sysselsättning, integration och en åldrande befolkning kräver samspel, mellan regioner, kommuner och andra. Då krävs ett annat ledarskap från oss för att lyckas. Jag delar med mig av exempel på sammanhang där det har funkat och hur man har gjort. Runt de frågorna som är komplexa kommer jag prata om vad man kan se från forskning och praktik, vilka verktyg och angreppssätt funkar? Vad kan man göra för att få till en utveckling? Det behövs andra verktyg än de vi är tränade i från utbildningar och som chefer.

Vem riktar sig seminariet till?

– Ledare som har ansvar för komplexa frågor, som själva sitter och ska samspela med andra i den egna verksamheten eller i andra organisationer. Jag tror också att de som jobbar med att driva på utveckling, i egna organisationer och i samspel med andra, har nytta av det.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle