Jenny Birkestad

Jenny Birkestad, avdelningschef för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting talar på Offentliga Rummet

Hon har lång erfarenhet från både privat, statlig och kommunal sektor och brinner för att stärka samverkansförmåga, förnyelsekraft och innovation i samspel mellan offentliga och privata aktörer.

Avdelningen för digitalisering på SKL arbetar med innovation och verksamhetsutveckling inom digital infrastruktur för att stödja utvecklingen av den digitala välfärden. Arbetet drivs i nära samarbete med SKL:s övriga verksamhetsdelar.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle