Carl Heath

Carl Heath är utbildningsdirektör på forskningsinstitutet RISE och regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet.

Carl Heath talar på Offentliga Rummet

Uppdraget som särskild utredare innebär att arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Det ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2020.

Carl Heath är särskilt intresserad av IT och lärande, politik, digital samhällskunskap, kultur, robotik, makerkultur, spel och skapande av olika slag.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle