Anna Eriksson

Anna Eriksson är Generaldirektör för Digg - Myndigheten för digital förvaltning.

Anna Eriksson generaldirektör DIGG talar på Offentliga Rummet

Anna Eriksson har arbetat drygt 10 år med utveckling och digitalisering inom offentlig sektor som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Hon har lång erfarenhet av samverkan inom e-Samverkansprogrammet och E-delegationen. Innan Lantmäteriet arbetade Anna i privata näringslivet med telekom och IT hos bland andra Tele2 och ICA.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle