Anette Novak

Anette Novak är direktör för Statens medieråd som har ett pågående regeringsuppdrag att bygga långsiktig struktur för stärkt medie- och informationskunnighet i samhället - för alla medborgare.

Anette Novak talar på Offentliga Rummet

Anette Novak har varit vd för it- och designforskningsinstitutet RISE Interactive, regeringens medieutredare samt styrelseledamot av World Editors Forum, Sveriges radio och medieinstitutet Fojos styrelser. Som journalist har Anette en lång ledarkarriär från medieindustrin bakom sig, hon är en välanlitad internationell talare i ämnen som rör sig i gränslandet mellan digital transformation, medier och demokrati.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle