Anders Teljebäck

Anders Teljebäck (S) är kommunalråd i Västerås stad.

Anders Teljebäck talar på Offentliga Rummet

Han är även ordförande i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande styrelsen för Konsult och service, ordförande Västerås Stadshus AB, ordförande Västerås Marknad och näringsliv AB.

Anders Teljebäck kommer inleda Offentliga Rummet och hälsa alla välkomna till Västerås stad.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle