Offentliga Rummet 2019

Offentliga Rummet arrangeras i Västerås 10-12 juni 2019.

Aktuellt

  • Tre huvudspår på Offentliga Rummet 2019 Inför 2019 kommer fokus ligga på att skapa det mest konkreta Offentliga Rummet någonsin. En konkret åtgärd är att spåren kommer bantas från sju till tre spår.
  • Vill du arrangera en nätverks- och studiedag? OR 2019 inleds med en nätverks- och studiedag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och ämnen.
  • Västerås stad Västerås är värdstad Västerås bidrar med nära och spännande samarbeten med näringslivet. I Västerås finns flera stora företag som ABB, Bombardier och Northvolt, som kan bidra med information om sin digitala resa och som o...
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet