Mötes­plats Samhälls‑
byggande

På Mötesplats samhällsbyggande tar vi oss an vår gemensamma utmaning - att skapa framtidstro, tillit och sammanhållning i hela landet.

Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom bl.a. planering och byggande, näringslivsutveckling, regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, innovation, kultur och fritid.

Aktuellt

Medverkande