Mötes­plats Samhälls‑
byggande

Mötesplats Samhällsbyggande är slut för den här gången. Tack för i år!

På Mötesplats Samhällsbyggande tar vi oss an vår gemensamma utmaning – att skapa framtidstro, tillit och sammanhållning i hela landet.

Aktuellt

Medverkande