Mötes­plats Samhälls‑
byggande

En mötesplats för dagens och morgondagens samhällsbyggande. Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom miljö, planering och byggande, näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsfastigheter, kultur och fritid.

Den här mötesplatsen ser jag har potential att bli en av landets viktigaste på området. Här möts nämligen vi som tar ansvar för samhällsbyggandet.


Vesna Jovic, vd SKL

Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting