Mötes­plats Samhälls‑
byggande

En mötesplats för dagens och morgondagens samhällsbyggande. Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom bl.a. planering och byggande, näringslivsutveckling, regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, innovation, kultur och fritid.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och strateger i kommuner och regioner.

Den här mötesplatsen ser jag har potential att bli en av landets viktigaste på området. Här möts nämligen vi som tar ansvar för samhällsbyggandet.


Vesna Jovic, vd SKL

Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt