Motioner och interpellationer

Senast den 26 september måste motioner vara inlämnade till SKL. För interpellationer gäller den 13 november.

Motioner

Motion till kongressen kan skrivas av fullmäktige i en kommun eller region (SKL:s medlemmar). Även ordinarie ombud på kongressen kan skriva motioner. Motion ska ha inkommit till SKL senast två månader före kongress, det vill säga senast den 26 september. Det kommer publiceras en mall här som du använder för att skriva motioner samt hur du skickar in den till SKL.

Interpellationer

Ordinarie ombud kan även ställa interpellationer till SKL:s ordförande. Dessa ska ha inkommit till SKL senast den 13 november.