Ny ordförande och styrelse

På valkongressen den 19 mars 2019 valdes ny ordförande och styrelse för SKL.