Kongress 2019

Den 27-28 november 2019 genomförs SKL:s kongress i Linköping.

Aktuellt

  • Motioner Nu är tiden för att skicka in motioner slut. Listan på motioner publiceras inom kort.
  • Handlingar Här hittar du förslaget till SKL inriktning 2020-2023 samt övriga handlingar till kongressen.
  • Fördelning av ombud per län Ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för valperioden 2019-2023 fördelade per valkrets/län.

Medverkande