Joppe Pihlgren

För många är Joppe känd som frontfigur i Docenterna men här deltar han i sin roll som verksamhetsledare för Svensk Live.

Joppe Pihlgren

Svensk live

Svensk Live är en ideell riksorganisation som arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och företräder festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar, nöjesparker.