Besöks­näring på agendan 2018

Den 6 december samlas politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap.

Aktuellt

Medverkande