Anders Ekholm

Anders Ekholm medverkar på Arbetsgivarforums första dag där han kommer att föreläsa om digitaliseringen och arbetsmarknaden samt medverka i panelsamtal. 

Anders Ekholm pratar på Arbetsgivarforum 2019

Anders Ekholm är sedan 2014 vice VD på Institutet för framtidsstudier och har en bred erfarenhet från Regeringskansliet där han arbetat med kvantitativ nationalekonomi.

Anders har även varit analyschef på Socialdepartementet men också arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Han har arbetat med utveckling av och analyser med mikrosimuleringsmodeller, bland annat med demografi, hälsa, arbetsmarknad, utbildning, skatter och transfereringar.

Anders har även arbetat som IT-projektledare, till exempel för det system som staten budgeterar, distribuerar och följer upp statsbudgeten.

Anders är en erfaren föreläsare och kommer bidra med inspiration och tankar kring nya lösningar.