Agneta Jöhnk

Agneta Jöhnk är värd för Arbetsgivarforum och medverkar genomgående under Arbetsgivarforums båda dagar.

Agneta Jöhnk pratar på Arbetsgivarforum 2019

Agneta Jöhnk arbetar som avdelningschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, på Sveriges Kommuner och Landsting.