Säker vård med hemmet som arbetsplats

Hemsjukvården är den vårdform som ökar mest och patienterna är inte densamma som tidigare. Hur gör vi för att organisera hemsjukvården på bästa sätt och med bättre utnyttjande av befintliga resurser där vårdpersonal ofta får väga risker för och mot varandra?

Hemsjukvården har patienter med varierande diagnoser, ofta multisjuka med komplexa symptombilder som kräver många olika avancerade medicintekniska apparaturer och läkemedelsbehandlingar. Vården ska ske i en miljö som är designat för ett hem och inte för vård och patienterna med stöd av anhöriga vårdar sig själva största delen av dygnet. Hemsjukvårdens uppdrag är att patienten till största delen ska vårdas i hemmet oavsett diagnos och bevara patientens hem som ett hem och inte en vårdsal, för ökad livskvalitet och välbefinnande för patienterna. Vårdpersonalen får ofta väga olika risker för och mot varandra.

Så hur gör vi för att organisera hemsjukvården på bästa sätt och med bättre utnyttjande av befintliga resurser? Organiseras vården utifrån verksamheten eller patienten?

Klart är att ett helhetsgrepp krävs, baserat bland annat på patientens egna resurser, informations-kommunikationsvägar i det höga informationsflödet mellan olika vårdgivare, kompetens, teknik.

Medverkar gör bland annat

Mirjam Ekstedt, professor Linnéuniversitetet och forskningsgruppsledare för the System Safety in Health Care group vid LIME/Karolinska Institutet, Marlene Lindblad, adjunkt och PHD student Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Ersta Sköndal Bräcke högskola, Carin Thunman Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tierps kommun och Kristina Malmsten utvecklingsledare Senior Alert.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.