18. Patientsäkerhet i svensk ambulanssjukvård

Här presenteras den första kartläggningen av patientsäkerhet i svensk ambulanssjukvård.

Vi får en genomgång av frekvens och typer av allvarliga händelser inom ambulanssjukvård, vilka faktorer som bidrar till skillnad och hur relationen ser ut mellan ambulanssjukvårdens
bedömning av patienten med den slutliga diagnosen i sjukhus.

Bland de medverkande: Magnus Andersson Hagiwara, Högskolan i Borås.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.