15. Hur kan tillsynens iakttagelser bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) presenterar sin bild av hälso- och sjukvårdens största utvecklingsområden utifrån tillsynens iakttagelser.

IVO berättar om riskområden där det finns en förhöjd risk för vårdskada eller andra allvarliga problem. I ett samtal tillsammans med verksamhetsföreträdare diskuterar vi hur tillsynens iakttagelser kan användas för att stimulera verksamhetsutveckling till nytta för patienterna.

IVO berättar också om förstärkningen av patient- och brukarperspektivet i tillsynen som ska se till vårdens och omsorgens sammanlagda resultat för personen, genom hela vårdkedjan och inte utifrån skilda verksamheter.

Medverkar gör generaldirektör Gunilla Hult Backlund och analyschef Ingrid Rydell. Moderator är Anders Kandelin.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.