Oslos digitala transformation

Oslo har tagit fram en tydlig politisk målbild som synliggör hur offentliga tjänster ska erbjudas invånarna och hur invånarna ska göras delaktiga. Robert Steen, finansbyråd i Oslo, talar på Offentliga Rummet om Norges digitala transformation.

Robert Steen

Robert Steen, talare på Offentliga Rummet

Robert Steen är finansbyråd för Arbeiderpartiet i Oslo och kommer till Offentliga Rummet för att berätta om hur Oslo arbetar med sin digitala transformation.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle