Ett unikt uppdrag: CDO för Sverige

Åsa Zetterberg kommer till Offentliga Rummet för att berätta om sitt nya uppdrag, som handlar om att digitalisera hela Sverige och vad som krävs för att ta Sverige in i framtiden.

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg, talare på Offentliga Rummet

Åsa Zetterberg utsågs nyligen till Sveriges första Chief Digital Officer. Hennes uppdrag blir att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi med målsättningen att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle