Digitaliseringen av det offentliga Sverige – nästa steg

Regeringens ambition är att statliga myndigheter, landsting, regioner och kommuner ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs 2015–2018. Programmet är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen på området och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Digitalt först är även en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. Målet är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige. Det handlar om att tänka digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning, där samma uppgifter inte ska behöva lämnas flera gånger.

Anneli Roswall Ljunggren

Anneli Roswall Ljunggren, talare på Offentliga Rummet

Anneli Roswall Ljunggren är statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi och talar på Offentliga Rummets första dag om regeringens satsning. Det handlar om att tänka digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning, där samma uppgifter inte ska behöva lämnas flera gånger.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle