Helene Odenjung (L)

Ledamot arbetsutskottet SKL, gruppledare Göteborgs stad.

Helene Odenjung deltar i Almedalen
  • måndag 02 jul 14:00 - 14:45

    Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

    Digitaliseringen av skolan handlar om mer än mobiltelefoner i klassrummet eller inköp av nya datorer. Skolan behöver en infrastruktur av IT-tjänster som underlättar undervisning, lärande och styrning. Digitalisering kan fungera som en hävstång för skolutveckling och bättre elevresultat, om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt.