Plenum - Inspiration och fördjupning

Tre intressanta seminarier om några av vårdens utmaningar. Du väljer det du är mest intresserad av.

Brenda Reiss-Brennan

Brenda Reiss-Brennan talar på Patientsäkerhetskonferensen

Brenda Reiss-Brennan från Intermountain Healthcare i USA. Intermountain har under mer än 25 år byggt byggt en organisationskultur med stark värdegrund där ständiga förbättringar är plattformen.

Till presentation

Mirella Minkman

Mirella Minkman talare på Patientsäkerhetskonferensen

Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna, berättar om framgångsrika modeller för integrerad vård och hur lösningen för bland annat avtal, ansvar, kommunikation och flöden kan se ut.

Till presentation

Gerard Brennan

Gerard Brennan är fysioterapeut, forksare och senior rådgivare på en primärvårdsklinik vid Intermountain Healthcare.

Till presentation

Neelam Dhingra-Kumar

Neelam Dhingra-Kumar från WHO talar om de globala aspekterna av patientsäkerhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.