Plenum - Avslutning och vägen framåt

Hur får vi världens säkraste värld? Vad är vägen framåt? Tillsammans med Ane Auraaen diskuterar inbjudna hälso-och sjukvårdsdirektörer vägen framåt. Vad tar du med dig hem?

Ane Auraaen

Ane Aureen talar på Patientsäkerheskonferensen

Ane Auraaen analytiker på OECD och medförfattare till rapporten ”The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.