Program Patientsäkerhets­konferensen


Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Mirella Minkman (Vilans Netherland)

Mirella Minkman

Mirella Minkman talare på Patientsäkerhetskonferensen

Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna, berättar om framgångsrika modeller för samordnad vård och hur lösningen för bland annat avtal, ansvar, kommunikation och flöden kan se ut.

Till presentation

onsdag 19 september

torsdag 20 september

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.