Program Patientsäkerhets­konferensen


Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Marianne Törner (Göteborgs universitet)

Marianne Törner

Marianne Törner talar på Patientsäkerhetskonferensen

Marianne Törner är ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap.Hennes forskning rör säkerhet i organisationer ur ett organisationspsykologiskt perspektiv. Fokus är särskilt på säkerhetsklimat och säkerhetskultur. Detta studeras i relation till arbetssäkerhet och patientsäkerhet, men även informationssäkerhet och flygrelaterad säkerhet.

Till presentation

torsdag 20 september

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.