Program Patientsäkerhets­konferensen


Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Jonas Wrigstad (Skånes Universitetssjukhus)

Jonas Wrigstad

Jonas Wrigstad talar på Patientsäkerhetskonferensen

Jonas Wrigstad, har till vardags en överläkartjänst inom sektionen Barnanestesi/BIVA på Skånes universitetssjukhus i Lund där han är medicinskt ansvarig läkare på Barnoperationsavdelningen.

Till presentation

onsdag 19 september

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.