Program Patientsäkerhets­konferensen


Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Emma Spak (SKL)

Emma Spak

Anna Spak pratar på Patientsäkerhetskonferensen

Emma Spak är samordnare för nära vård Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation

torsdag 20 september

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.