Våra inbjudna internationella talare

Några av världens bästa sjukvårdssystem kommer till konferensen. Lyssna till Mayo Clinics, Intermountain Healthcare och Vilans.

bild från Viktoriahallen

Mayokliniken

Vad kan vi lära av hur Mayokliniken har lyckats att minska sjukvårdskostnaderna och samtidigt öka kvaliteten för patienten? Kan vi lära av hur deras fokus på första linjens vårdpersonal har minskat vårdskador, förbättrat arbetsmiljön och ökat engagemanget? Tamara Buechler delar med sig av sin kunskap – hur kan vi applicera detta här i Sverige?

Intermountain Healthcare

Från Intermountain Healthcare i USA kommer Brenda Reiss-Brennan för att berätta om hur Intermountains starka värdegrund där ständiga förbättringar är plattformen leder till säkrare vård. Brenda är psykolog som leder arbete med att förändra primärvårdens arbetssätt mot ett mer teambaserat och holistiskt sätt för att bättre tidigt fånga upp patienter med måttlig depression.

Vilans

Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna berättar om framgångsrika modeller för integrerad vård och hur lösningen för bland annat avtal, ansvar, kommunikation och flöden kan se ut.

Tamara Buechler

Tamara Buechler talar på Patientsäkerhetskonferensen

Tamara Buechler från Mayo Clinic i USA. Mayo Clinics räknas som en av världens främsta kliniker och toppar listan över bästa sjukhus i USA.

Till presentation

Brenda Reiss-Brennan

Brenda Reiss-Brennan talar på Patientsäkerhetskonferensen

Brenda Reiss-Brennan från Intermountain Healthcare i USA. Intermountain har under mer än 25 år byggt byggt en organisationskultur med stark värdegrund där ständiga förbättringar är plattformen.

Till presentation

Mirella Minkman

Mirella Minkman talare på Patientsäkerhetskonferensen

Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna, berättar om framgångsrika modeller för integrerad vård och hur lösningen för bland annat avtal, ansvar, kommunikation och flöden kan se ut.

Till presentation

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

  Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.