Program Nationella Patientsäkerhets­konferensen 2018

I år har vi bjudit in några av världens bästa hälso och sjukvårdssystem, Mayo Clincs och Intermountain Healthcare till konferensen. Tillsammans med vårt breda och djupa seminarieprogram ger Nationella Patientsäkerhetskonferensen både kunskap och inspiration.

Seminarie från Patientsäkerhetskonferensen

Från Mayokliniken kommer Tamara Buechler berättar om hur ständiga förbättringar och fokus på första linjens vårdpersonal har minskat vårdskador, förbättrat arbetsmiljön och ökat engagemanget. Från Intermountain Healthcare i USA kommer Brenda Reiss-Brennan och berättar hur ett teambaserat och holistiskt arbetssätt inom primärvården kan förbättra vården radikalt för patienter med måttlig depression.

Konferensen får också besök av Neelam Dhingra-Kumar från WHO som ger oss en inblick i de globala aspekterna av patientsäkerhet och Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna föreläser om vad som krävs för att integrerad vård ska bli framgångsrik.

På konferensen kommer det att finnas nyheter inom området, inspiration kring hur vi kan arbeta ännu bättre och konkreta metoder som man kan börja använda direkt. Många olika professioner och intressen ska tillgodoses. Här finns allt från fakta om vårdskador och forskningsresultat till praktiska och konkreta sätt hur man arbetar proaktivt och systematiskt. I år har vi satsat lite extra på att hitta intressanta programpunkter för de som är intresserade av patientsäkerhet inom kommunal vård, psykiatri och primärvård.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

  Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.