Nyheter från Patient­säkerhets­konferensen

 • Våra inbjudna internationella talare
  Lyssna till våra internationella talare från Intermountain Healthcare i USA, WHO, OECD och Vilans iNederländerna
  2018-05-18
 • Vill du finnas med i vår monterutställning?
  Till konferensen 2018 bjuder vi för första gången in fler aktörer att ställa ut med monter på Mötesplatsen! Har ni spännande tjänster, innovationer eller verktyg?
  2018-05-18
 • Ett program med både bredd och djup
  Konferensens seminarier innehåller fakta blandat med diskussioner och samtal om vårdskador, riskhantering och förbättringsarbeten, om systematiskt arbete med uppföljning och utvärdering.
  2018-05-17
 • Program Nationella Patientsäkerhets­konferensen 2018
  I år har vi bjudit in några av världens bästa hälso och sjukvårdssystem, Mayo Clincs och Intermountain Healthcare till konferensen. Tillsammans med vårt breda och djupa seminarieprogram ger Nationella...
  2018-05-07
 • Patientsäkerhets­konferensen 2018
  Planeringen av Patientsäkerhetskonferensen 2018 är i full gång. Våra deltagares kommentarer om vad som varit mycket bra och mindre bra med tidigare års konferenser ligger till grund för utveckling fra...
  2018-05-07
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.